Financien

 

De benodigde middelen om het doel wat de stichting nastreeft te bereiken zullen moeten gevonden via donaties, giften en legaten. Alle ontvangsten, onder aftrek van kosten, worden gebruikt ter ondersteuning en financiering van de gestelde doelen.

 

Project

Eerste project “Singalong” is gestart in januari 2018 gestart en de Ter Coulsterkerk te Heiloo. Deze is toegankelijk voor mensen met geheugenproblemen en dementie samen het hun mantelzorgers.

 

ANBI

Stichting Orpheus Curat heeft een ANBI status (RSIN:  8581 07 454).

Donaties zijn fiscaal voordeling.

 

Jaarrekening & Begroting

Begroting september 2018 – augustus 2019 per locatie

Bankgegevens:
NL63 RABO 0325 2688 27  t.n.v. Stichting Orpheus Curat

ANBI:

Stichting Orpheus Curat heeft een ANBI status, donaties zijn fiscaal voordelig.

RSIN:
Het RSIN is:  858107454