Financiën

Activiteiten

In 2020 is de naam  “Singalong” omgezet naar  “Zing-Cirkel”.

Omschrijving activiteiten

Zing-Cirkel Heiloo is een sociale zanggroep voor mensen met geheugenproblemen en beginnende dementie die nog thuis wonen, én hun mantelzorgers. Wij ontvangen de mensen met koffie en thee zodat zij in rust kunnen aankomen. Vervolgens wordt een uur samen gezongen. Na het zingen is tijd om na te praten met iets te drinken. In totaal duurt de activiteit voor de deelnemers 2 uur (van 14.30-16.30).

Welk doel wilt u bereiken

Het doel van de Zing-Cirkel is om mensen met dementie én hun mantelzorgers mee te laten doen in het maatschappelijke en sociale leven. Om hen te laten zien wat er nog wel goed kan, ook met de diagnose dementie. We delen kennis en informatie over het brein, en hoe samen zingen daar een positieve werking op kan hebben. Zodat wij hen een vertrouwde en veilige groep te kunnen bieden waar zij zichzelf kunnen zijn, vertrouwd kunnen voelen, plezier kunnen hebben én daarbij kunnen leren hoe zij het leven thuis positief kunnen beïnvloeden door samen zingen toe te passen op de thuis situatie. Er wordt gewerkt met de methodiek van Maartje de Lint.

Hoe dragen deze activiteiten bij

Samen zingen is vitaliserend en stimuleert de brein activiteit door het aanspreken van het klankgeheugen. Spanning kan zich ontladen en emoties kunnen gedeeld worden tijdens het zingen. Zangeres en team zijn een luisterend oor voor de deelnemers. Tijdens het zingen ontstaat verbinding en contact in de groep en tussen de deelnemers onderling. Het zorgt voor goede energie en ontspannen sfeer. Het zelfvertrouwen van de mensen groeit, assertiviteit neemt toe. Thuis blijft vaak nog dagen tot een week het goede humeur ‘hangen’ bij de herinnering van de Zing-Cirkel middag.

Voor wie zijn deze activiteiten

Voor mensen met geheugenproblemen en -beginnende- dementie die nog thuis wonen, én hun partners. Daarnaast is er een team van 10 vrijwilligers. Een zangeres en pianist leiden de middag.

Jaarrekeningen

Download Jaarrekening 2023

Download Jaarrekening 2022

Download jaarrekening 2021

Download Jaarrekening 2020