Over

Orpheus Curat is opgericht op 7 november 2017. De stichting heeft haar zetel in Heiloo en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 70022356. Stichting Orpheus Curat heeft een ANBI status (RSIN:  8581 07 454). Donaties zijn fiscaal voordelig.

Bestuur

Ed van Baar

Bestuursvoorzitter

Maartje de Lint

Secretaris

Jan Bras

Penningmeester

Jan is inmiddels gepensioneerd maar nog steeds werkzaam in zijn eigen administratiekantoor samen met zijn vrouw Ina.

Comité van aanbeveling

Prof. Dr Adri Steenhoek

Adri Steenhoek is emeritus professor hospital drug management bij Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg en bestuursvoorzitter van de Stichting Alzheimer Nederland Noord-Kennemerland.

Prof. Dr Wilco Achterberg

Wilco Achterberg is hoogleraar ouderengeneeskunde bij LUMC. Wilco is lid van de raad van bestuur bij Pijnplatform en eerste geneeskundige specialist ouderengeneeskunde bij Topaz te Leiden. Hij is onderzoeker bij geriatrische revalidatie, en begeleidt promovendi. ​Naast onderzoek werkt Wilco in de praktijk. Het contact met patiënten is de motor van zijn inspiratie. Verwondering begint aan het bed, vindt hij.

Beloningsbeleid

Het bestuur zal alleen een vergoeding voor onkosten ontvangen. Het bestuur zal worden uitgebreid met enkele adviseurs.

Financiën

De benodigde middelen om het doel wat de stichting nastreeft te bereiken zullen moeten gevonden via donaties, giften en legaten. Alle ontvangsten, onder aftrek van kosten, worden gebruikt ter ondersteuning en financiering van de gestelde doelen.