Over

Orpheus Curat is opgericht op 7 november 2017. De stichting heeft haar zetel in Heiloo en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 70022356. Stichting Orpheus Curat heeft een ANBI status (RSIN:  8581 07 454). Donaties zijn fiscaal voordelig.

Bestuur

Hans van Fulpen

Bestuursvoorzitter

Hans van Fulpen is een ervaren bestuurder, adviseur en toezichthouder in met name de gezondheidszorg en de volkshuisvesting. Momenteel werkt Hans als zelfstandig adviseur waardoor activiteiten in de zorg en volkshuisvesting samen kunnen komen.

David Engelhard

Secretaris

David Engelhard is directeur van Stichting Topcare. Dat is een stichting die zich inzet voor excellente zorg en behandeling in verpleeghuizen. Topcare stimuleert wetenschappelijk onderzoek naar de zorgpraktijk of naar vernieuwende methodieken, zoals over de inzet van muziek en zang bij mensen met dementie. Hiervoor werkte hij jarenlang bij verpleeghuisorganisatie Topaz, waar hij Maartje uitnodigde om te zingen met mensen met dementie.

Jan Bras

Penningmeester

Jan is inmiddels gepensioneerd maar nog steeds werkzaam in zijn eigen administratiekantoor samen met zijn vrouw Ina. Naast de bijdrage die Jan levert aan de Stichting Orpheus Curat heeft Jan ook een eigen stichting: Resource Link Foundation. Waar hij scholen in Ghana mee ondersteunt.

Comité van aanbeveling

Prof. Dr Adri Steenhoek

Adri Steenhoek is emeritus professor hospital drug management bij Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg en bestuursvoorzitter van de Stichting Alzheimer Nederland Noord-Kennemerland.

Prof. Dr Wilco Achterberg

Wilco Achterberg is hoogleraar ouderengeneeskunde bij LUMC. Wilco is lid van de raad van bestuur bij Pijnplatform en eerste geneeskundige specialist ouderengeneeskunde bij Topaz te Leiden. Hij is onderzoeker bij geriatrische revalidatie, en begeleidt promovendi. ​Naast onderzoek werkt Wilco in de praktijk. Het contact met patiënten is de motor van zijn inspiratie. Verwondering begint aan het bed, vindt hij.

Beloningsbeleid

Het bestuur zal alleen een vergoeding voor onkosten ontvangen. Het bestuur zal worden uitgebreid met enkele adviseurs.

Financiën

De benodigde middelen om het doel wat de stichting nastreeft te bereiken zullen moeten gevonden via donaties, giften en legaten. Alle ontvangsten, onder aftrek van kosten, worden gebruikt ter ondersteuning en financiering van de gestelde doelen.